Osiem miesięcy CityBee w Polsce – coraz bliżej kompleksowej usługi shared mobility!